Dom za stare Janeza Krstnika

Lokacija: Ljubljana

Investitor: Župnija Trnovo

Načrtovanje in izgradnja: 2006-2009
Soavtor: prof. Marjan Ocvirk, u.d.i.a.


Dom za stare Janeza Krstnika stoji v neposredni bližini trnovske cerkve, na mestu, kjer je nekoč stalo gospodarsko poslopje. Objekt je postavljen tako, da so prometno-parkirne površine zbrane ob zahodni strani župnijskega vrta. S tem smo poskušali ohraniti obstoječe kvalitete vrta, ki sta si ga nekoč delila trnovski župnik Finžgar in arhitekt Jože Plečnik. Garaža za 25 vozil je vkopana pod vrtom.

Oblikovanje zunanje podobe objekta ob Kolezijski ulici se navezuje na podobo sosednjega župnišča. Okenske odprtine in medsebojna razdalja med njimi niso enaki kot na župnišču, sledijo pa njihovim kompozicijskim zakonitostim razporeditve na fasadi in proporcijskem sistemu.

V domu je 38 sob, s skupaj 62 posteljami, kuhinja, fizioterapija, kapela, ambulanta, likalnica in ostali prostori, ki tvorijo manjši dom za stare.