Natečaj: Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in Marib. knjižnico

Lokacija: Maribor

Investitor: Mestna občina Maribor

Načrtovanje: 2008


 

Predmet razpisanega natečaja je bila rešitev za ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in preureditev obstoječe stavbe Mariborske knjižnice ter njena širitev v sosednje objekte.