Prezentacija arheoloških najdišč Tonovcov grad

Lokacija: Tonovcov grad nad Kobaridom

Investitor: Restavratorski center RS

Načrtovanje in izgradnja: 1999-2005


Cerkveni kompleks na arheološkem najdišču Tonovcov grad nad Kobaridom se uvršča v zgodnjekrščansko obdobja s konca 5. in 6. stoletja. Zaščitne stavbe varujejo izkopanine zavarovale pred vremenskim vplivi, obiskovalcem pa naj bi poleg muzejske prezentacije omogočile ambientalno doživetje cerkvenega prostora. Načrtovanje je izhajalo iz: poizkusa prikaza originalnih volumnov stavb, uporabe materialov, najdenih na lokaciji ter jasne ločitve originalov stavb v odnosu do novega dela ob hkratnem čim manjšem poseganju v originalne ostanke stavb.

Stavbe tako poskušajo prikazati zgolj originalni volumen, ne pa tudi detajlov. Oblike so čiste in preproste. Nosilni skelet je jeklena konstrukcija, katere stebri so sidrani skozi original v najmanjšem možnem obsegu.

Ogledu originalnih ostalin v notranjosti cerkve je namenjena steklena pohodna ploščad, ki povezuje posamezne prostore med seboj in s predstavitvenimi panoji vodi obiskovalca po prostoru.