Stanovanjska hiša Kastelec

Lokacija: Zbilje

Investitor: zasebni

Načrtovanje in izgradnja: 2004-2007


Enodružinska stanovanjska hiša Kastelec stoji na robu manjšega stanovanjskega naselja na Zbiljah, na obronku gozda. Teren je delno nagnjen in zaraščen z gozdom.

Zasnova, tako v arhitekturnem, kot tehnološkem smislu izhaja iz ekološkega in skladnega odnosa do narave. Hiša se prilagaja konfiguraciji terena in okoliškega gozda. Geometrijsko jo sestavljajo: pritlično telo v obliki T, na katero je poveznjen prirezan kvader. Skupaj tvorijo homogeno kompozicijo lesenega pritličja in ometanega nadstropja. Uporabljeni so naravni materiali: les za konstrukcijo sten, plošč in strehe, celuloza za toplotno izolacijo. V energetskem smislu je hiša zasnovana varčno. Fasadna kompozicija je podrejena predvsem zasebnosti, sončni orientaciji in vedutam v okoliško naravo. Velike steklene površine proti vrtu omogočajo poleg pasivnega ogrevanja tudi stik notranjega in zunanjega prostora.

Fasadna obloga je lesena v pritličju ter ometana v nadstropju in na garaži.