Stanovanjska hiša Lenča - sodelovanje

Lokacija: Bled

Investitor: zasebni

Načrtovanje in izgradnja: 2000-2003
Avtorja: Jože Jaki, u.d.i.a. in Veronika Ščetinin, u.d.i.a


Stanovanjska hiša Lenča stoji ob Cankarjevi ulici na Bledu.
Objekt ima enostavno pravokotno tlorisno zasnovo in ima pritličje ter mansardo. Delno je podkleten. Novogradnja se prilagaja terenu tako, da nivo tal pritličja pada v nivojih proti zahodnemu robu parcele. S tem je omogočen neposreden dostop na vrt iz vseh nivojev. Oblikovno, kot tudi funkcionalno se hiša odpira proti jugu in zahodu, proti vzhodu in severu pa se zapira.