Stanovanjska hiša Lepena - sodelovanje

Lokacija: Lepena

Investitor: zasebni

Načrtovanje in izgradnja: 2000-2002
Avtorja: Jože Jaki, u.d.i.a. in Veronika Ščetinin, u.d.i.a


Hiša stoji na dvignjeni uravnavi nad reko v dolini Lepene, na mestu med potresom porušene domačije. Povzema gabarite in princip gradnje stare hiše, detajli pa izražajo čas sodobnega nastanka. Pritličje je kamnito, mansarda je lesena. Centralni kamin z dimnikom sestavlja vertikalno os hiše. Stopnice, spiralno navite okoli kamina, povezuje pritličje s kletjo in mansardo. Oba dnevna prostora, v pritličju in mansardo, se odpirata navzven skozi velike steklene površine, ki se po potrebi zastrejo s polkni. Odprtine v pritličju so vstavljene v zid kot samostojni elementi v lesenem okviru, v mansardi pa se zaprta s polkni zlijejo s fasado lesenih zatrepov. Nekdanjo lopo pred vhodom nadomešča leseni kubus s savno.