Stanovanjske hiše Slatina

Lokacija: Slatina v Rožni dolini

Investitor: zasebni investitor

Načrtovanje: 2013 (idejna zasnova)


V manjšem naselju Slatina, v bližini Celja in Šmartinskega jezera, smo izdelali idejno zasnovo za zazidavo večjega zazidljivega zemljišča. Zemljišče se dviga proti severu in je zamejeno s cesto z zgornje in spodnje strani. Investitor je želel dano zemljišče pozidati z našimi tipskimi hišami. Glede na relief in obliko zemljišča smo pripravili dve varianti. Prva varianta predvideva postavitev treh samostojnih hiš. Hiše so razpostavljene po naraščajočem terenu tako, da so vsaki izmed hiš omogočeni kar najboljši pogledi ter največja mera intimnosti, hkrati pa je doseženo tudi optimalno osončenje. Parkirne površine so zagotovljene na robu zemljišča ob dovozni poti. V drugi varianti je predvidena postavitev dveh samostojnih hiš na zgornjem delu zemljišča, na spodnjem delu pa bi bila postavljena hiša dvojček. Takšna zazidava bi omogočala boljšo izrabo prostora ob enaki kvaliteti za vsako izmed stavb.