Stanovanjski bloki Kamnitnik v Škofji Loki - sodelovanje

Lokacija: Škofja Loka

Investitor: Ganamm d.o.o.

Načrtovanje in izgradnja: 2004-2006

Avtorji: Rafael Draksler, u.d.i.a., Jože Jaki, u.d.i.a, Jože Marinko, u.d.i.a. in Veronika Ščetinin, u.d.i.a


Na griču Kamnitnik v Škofji Loki smo naredili projekt za 4 večstanovanjske bloke (2K+P+2N), skupaj 77 stanovanj.