Stanovanjsko naselje Mlinščica

Lokacija: Domžale

Investitor: Moena d.o.o.

Načrtovanje: 2010
Soavtor: Rafael Draksler, u.d.i.a.


Pripravili smo projekt za 5 večstanovanjskih blokov (P+1+M) s podzemno garažo.