Vrtec Kolezija

Lokacija: Ljubljana

Investitor: Vrtec Kolezija

Načrtovanje in izgradnja: 2010, 12, 13-2014


V vrtcu Kolezija, kjer smo že predhodno izdelali načrt za opremo igralnic, garderob in servisnih prostorov, smo pripravili načrte za prenovo garderobnih prostorov za otroke. Načrtovana oprema je zasnovana v stilu, kot so bile predhodno urejene igralnice in v skladu s predpisanimi zahtevami za opremo vrtcev.

Oprema je zasnovana igrivo z uporabo različnih barv in vnosom okroglih oblik, ki so uporabljene za izreze in označevalne dodatke itd. Oprema ji prilagojena otrokom. Vsi izpostavljeni deli so oblikovani z okroglinami, da je zagotovljena varnost otrok.

Poleg tega smo pripravili načrte še za prenovo upravnega dela vrtca.