Zeleno naselje Galjevica

Lokacija: Ljubljana

Investitor: Ganamm d.o.o.

Načrtovanje: 2009 (idejna zasnova)


Na zelenih površinah Uršičevega štradona na Galjevici v Ljubljani, neposredno ob PST, Ljubljanskem Barju in južne ljubljanske obvoznice je želel investitor zgraditi naselje stanovanjskih blokov z 250 stanovanji, z dvema garažnima hišama in povezovalno cesto do Jurčkove ceste.

Naselje sestavlja 12 blokov s skupaj 250 stanovanji. Velikost in razporeditev stanovanj je prilagojena standardom neprofitne gradnje, sama gradnja pa po v ekoloških in bivanjskih standardih nadpovprečno kvalitetna. Urbanistični koncept je zasnovan tako, da so prometno/parkirne površine skoncentrirane na oba robova naselja, samo naselje pa daje prednost varnemu in zdravemu bivanju prebivalcev s poudarkom na otroke in mladino. Ker območje nima urejene javne kanalizacije bo naselje samo razgradilo svoje odplake s pomočjo rastlinske čistilne naprave. V komunalnem in energetskem smislu naselje strmi k samozadostnosti oskrbe.