Natečaj: Kamnolom Podutik

Lokacija: Ljubljana - Podutik

Investitor: Sago d.o.o. in Mestna občina Ljubljana

Načrtovanje: 2009


Namen natečaja je bil pridobiti najustreznejšo urbanistično in krajinsko arhitekturno rešitev za sanacijo opuščenega kamnoloma in asfaltne baze. Na novo urejen prostor naj bi bil namenjen stanovanjski gradnji s spremljajočim programom.